Sju krav för en bättre studentstad

Att företräda studenterna gentemot kommun- och landstingspolitiker är en viktig del av Uppsala studentkårs arbete. Inför valen i september 2014 driver Uppsala studentkår flera frågor gentemot lokala politiker för att göra det bättre för studenterna. Vi vill se att våra 7 krav blir verklighet i Uppsala under nästa mandatperiod.

 

 

KRAV 1: 4000 HYRESRÄTTER

Många söker sig till Uppsala för att studera. Men bostadssituationen för studenter är kaotisk och det är svårt att hitta ett stabilt och tryggt boende. Studenter ska inte behöva köpa en bostad för att kunna studera. Bristen på hyresrätter slår hårt mot studenter och unga. Därför måste fler hyresrätter byggas.

Vi vill se 4000 nya hyresrätter i Uppsala de kommande fyra åren.

 

 

KRAV 2: BILLIGARE TANDVÅRD

Tandvård är dyrt, ett tandläkarbesök kan slå undan hela månadsbudget. Som det ser ut nu måste den enskilda individen ta en orimligt hög del av kostnaden. Detta är ett problem som slår mot flera grupper, däribland studenter.

Vi vill därför se en studentrabatt inom Folktandvården i Uppsala. 

Vi vill även att möjligheten att stegvis höja åldersgränsen för gratis tandvård undersöks.

 

 

KRAV 3: TILLGÅNG TILL STUDIER

Alla som vill läsa vidare på universitet och högskola ska ha möjligheten att göra det. I arbetet med att ge lika förutsättningar för alla för studier på högre nivå spelar Uppsala kommun en viktig roll. Det behövs satsningar för att motverka den sociala snedrekryteringen.

Studie- och yrkesvägledningen i skolorna måste ges mer resurser.

Uppsala studentkår vill även att kommunen genomför ökade satsningar på utbyten mellan kommunens gymnasieskolor och universitetet under nästa mandatperiod.

 

 

KRAV 4: CYKELSATSNING

Att studenter är pigga på att cykla undgår nog ingen, men ett särskilt säkert transportmedel är det inte alltid. Uppsala studentkår vill att Uppsala kommun tar ett större ansvar för att se till att cykelvägarna blir tryggare och mer tillgängliga. Till 2018 vill vi att Uppsala kommun ökar antalet cykelstråk samt bygger fler cykelställ i centrum och i studentområden. 

Vi vill även att kommunen fortsätter förbättra snöröjningen och sandningen, för att garantera säker cykling året om.

 

 

KRAV 5: STUDENT MED BARN

Studenter är inte en homogen grupp och många som studerar har barn. Självklart skall det gå att studera även som förälder. En del i det är att det finns fler förskolor närmare campusområdena i Uppsala. 

Till 2018 vill Uppsala studentkår se att de föräldrar som efterfrågar det ges möjlighet att ha sina barn på förskolor nära det campus man studerar på.

 

 

KRAV 6: RABATT PÅ BUSSEN

Efter prishöjningen har kostnaderna för det kollektiva resandet inom staden ökat, bland annat för studenter. För studenter blir de ökande kostnaderna kännbara. I nuläget finns heller ingen studentrabatt på enkelresor. Som student i Uppsala ska det vara enkelt att åka kollektivt.

Därför vill vi att studentrabatten utökas till 40% och att studentrabatt införas även för enkelresor och på reskassa.

 

 

 

KRAV 7: BÄTTRE VFU

Inom ett flertal utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det är en viktig och förberedande kontakt inför arbetslivet. Kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara avgörande för den enskilda studenten. Här har kommuner, landsting och näringsliv ett stort ansvar.

Vi vill att kommunen och landstinget årligen ska utvärdera, och där det behövs åtgärda, sin VFU-verksamhet.