Studentrepresentanter

Att vara studentrepresentant är en av de viktigaste insatserna som du kan göra för dina medstudenter under din studietid. 
För att vi studenter ska kunna säkra vårt inflytande i utbildningen måste vi tillsammans se till att studenter finns representerade i alla universitetets beredande och beslutande organ. Detta har vi rätt till enligt lag. Att tillsätta och organisera studentrepresentanter är därför en av studentkårens huvuduppgifter.

Att det finns studentrepresentanter i samtliga universitetsorgan är kärnan i studentinflytandet; genom att finnas representerade får vi möjligheter att ge ett studentperspektiv på frågor som berör oss. Studentinflytande är avgörande för utbildningskvalitén och utbildningsutvecklingen. I högskolelagen står det uttryckligen att studenterna och lärosätena har gemensamt ansvar för kvalitetsarbetet, och vidare ska lärosätena uppmuntra studenterna till att delta i utvecklingen av sina utbildningar. För att detta ska vara möjligt behövs studentrepresentanter i organ på alla nivåer inom universitetet. Dina åsikter gör skillnad!

Men vad är då en studentrepresentant?
En studentrepresentant är en student eller doktorand som är utsedd av en studentkår till ledamot eller suppleant i ett beslutande eller beredande organ inom universitetet. Det kan till exempel gälla organ som rör grundutbildningen, programsamordning, lika villkor, fakulteten eller institutionen. Studentrepresentantens uppdrag är att ge ett student- och doktorandperspektiv på de frågor som diskuteras och att bidra till att de beslut som fattas gynnar studenterna och doktoranderna.

Just nu söker vi studentrepresentanter till flera av våra institutionsstyrelser för läsåret 2018/2019!

Att vara studentrepresentant i en institutionsstyrelse
Som studentrepresentant i en institutionsstyrelse sitter du på en mandatperiod på ett år och deltar i styrelsemöten ca 1 gång i månaden. Du får vara en aktiv del av arbetet i institutionsstyrelsen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Du får företräda studenter och uttrycka din egen åsikt samtidigt som du blir en stor erfarenhet och merit rikare!

Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen.

Bland styrelsens viktigaste uppgifter är att ge förslag till studieplaner för grund- och forskarutbildning och att besluta om hur institutionens resurser skall användas

Är du sugen på att söka?
I listan nedan ser du vilka poster som är vakanta även vid fakulteterna. Vi tar varmt emot ansökningar till både dessa och till institutionsstyrelser! Vilka institutioner som finns på Humanistiska sektionen kan du se på sidan ”Humanistiska sektionen”.
Berätta lite kort om du dig själv i din ansökan. Inkludera vad du studerar, vilken post du söker och varför.

Skicka din ansökan eller eventuella frågor till ordf.hum [at] us.uu.se!
 

Studentrepresentanter vid/för Humanistiska Sektionen 2018/2019 är:

Teologiska fakulteten:

 • Lika Villkor: Vakant

 • Fakultetsnämnden: 

Språkvetenskapliga fakulteten:

 • Fakultetsnämnden: Dianna Zeleskov och Amanda Andreasson Glans

 • Rekryteringsgruppen: Vakant

 • Utbildningskommittén: Dianna Zeleskov

 • Kommunikation och samverkan: Vakant

 • Lika Villkor: Agnes Hammarström Parszyk

Historisk-filosofiska fakulteten:  

 • Fakultetsnämnden: Johannes Bäck och Matilda Renman

 • Rekryteringsgruppen: David Zetterman

 • Docent/befordringsgrupp: David Zetterman

 • Kvalitetsutskottet: Robin Pelgrom

 • Lika Villkor: Vakant

____________________________________

 • Akademiska Senaten: Robin Pelgrom

 • Områdesnämnden: Robin Pelgrom

 • Intendenturstyrelsen: Joni Lämsä

 • Organisationskommittén: Vakant

 • Valberedning för Uppsala studentkår: Vakant

Vill du veta mer om rollen som studentrepresentant?
Uppsala studentkår har gjort en handbok för studentrepresentanter som innehåller allt en kan tänkas behöva veta som studentrepresentant. Ta gärna en titt!
http://www.uppsalastudentkar.se/sites/default/files/bifogade/160125_hand...