Var tredje student upplever stress och psykisk ohälsa som hinder i utbildningen

6 mars 2014

Idag släpper Uppsala studentkår rapporten ”Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet”. Rapporten är en kartläggning av hur studenterna uppfattar sin arbetsmiljö vid universitetets campusområden och fakulteter. Över 800 studenter har svarat.

Rapporten är en uppföljning från 2010 då Uppsala studentkår gav ut sin föregående arbetsmiljörapport. Då visade det sig att var fjärde student upplevde psykisk ohälsa eller stress som hinder för att lyckas på sin kurs. Den siffran har ökat sedan den förra rapporten släpptes. 31 procent av de svarande upplever nu psykisk ohälsa eller stress som ett hinder för att lyckas i utbildningen. Rapporten visar också att det finns ett samband mellan brister i studenternas vardagliga arbetsmiljö, såsom tillgången till studieplatser, matplatser och lugna platser, och hur studenterna mår.

– Att en så stor del av studenterna upplever psykisk ohälsa och stress som hinder i sin utbildning är ytterst allvarligt. Ökade satsningar på att förbättra studenternas välmående är helt nödvändigt, säger Alexandra Abde, vice ordförande vid Uppsala studentkår.

– Med tanke på de samband som finns mellan fysisk arbetsmiljö och studenters mående har Uppsala universitet en uppenbar hemläxa att göra. För ett universitet som vill vara framstående borde en fullgod fysisk arbetsmiljö vara en självklarhet, säger Alexandra Abde.

Idag (6 mars) hålls ett panelsamtal där rapporten presenteras. Temat är stress. Panelsamtalet hålls i Bertil Hammer, Blåsenhus, klockan 15.30 – 17.30. Ni hittar inbjudan här. Alla är välkomna!

Rapporten, Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet, En undersökning av Uppsala studentkår, 2012/2013, finns att läsa här.

Läs mer:
Fortsatt negativ utveckling för studenters hälsa
Debattartikel av vice ordförande Alexandra Abde.

Relaterat innehåll