Regeringen missar chans att stärka högre utbildning

14 maj 2012

Uppsala studentkår skrev i lördags i Uppsala Nya Tidning om att regeringen och utbildningsminister Jan Björklund hänvisar till en kommande demografisk dal för att minska antalet högskoleplatser. Uppsala studentkår är djupt kritisk till detta.

I lördags skrev Uppsala studentkår en debattartikel i Uppsala Nya
Tidning. I artikeln tas det faktum upp att regeringen och
utbildningsminister Jan Björklund bland annat hänvisar till en kommande demografisk dal för att minska antalet högskoleplatser. Uppsala studentkår är djupt kritisk till detta och tycker det vore rimligare att täppa till de otaliga luckor som finns i svenska grundutbildningar inom högskolor och universitet.

-    Vi skulle vilja veta vilket syfte och vilka visioner regeringen egentligen har. Nu finns det en fantastisk möjlighet att äntligen ge grundutbildningar mer resurser, vilket verkligen krävs efter flera års urholkningar. Resursbristen kommer att finnas kvar om inte regeringen ser till att fylla igen de urholkningar som finns, säger Fatma Aksal, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Uppsala studentkår.

-    Något som också saknas hos regeringen är perspektivet för en breddad rekrytering. Det ska vara möjligt för så många som möjligt att studera. Tillgång till utbildning i hela landet har varit en viktig anledning till att den sociala snedrekryteringen har minskat, men istället för mångfald pratar man kvalitet, inte att mångfald också är kvalitet, säger Lars Niska, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Uppsala studentkår.

-    Vi hoppas att regeringen tar till sig av kritiken och att den här debatten kommer igång. Det är naturligtvis bra att Högskoleverket uppmärksammat frågan, men vi skulle vilja se ett tydligare politiskt tryck på regeringen, säger Karin Nordlund, ordförande vid Uppsala studentkår.

Läs debattartikeln här.

Relaterat innehåll