Uppsala studentkår har en ny hemsida!

15 maj 2012

Nu är Uppsala studentkårs nya hemsida igång.

Nu finns Uppsala studentkårs nya hemsida upplagd! I arbetet med att utveckla den nya hemsidan har stor vikt lagts vid att göra den tydligt målgruppsanpassad med en bra funktionalitet.

-    Med den nya hemsidan kommer det vara mycket lättare att få en översikt, säger Karin Nordlund, ordförande för Uppsala studentkår. Det ska vara lätt att snabbt hitta det man letar efter, det kommer att bli en mer levande sida nu, säger Karin Nordlund.

-    Det är viktigt att studenter ser vad vi gör och hur vi påverkar, speciellt när det gäller studiebevakning. Nu kan vi på ett tydligare sätt visa detta, säger Fatma Aksal, vice ordförande för Uppsala studentkår med utbildningspolitiskt ansvar.

-    Det är en självklarhet att hemsidan är anpassad för att alla ska kunna tillgodogöra sig den, säger Lars Niska, vice ordförande för Uppsala studentkår med studiesocialt ansvar. Vi hoppas att den nya sidan bidrar till att intresserade studenter snabbt och enkelt ska kunna kanalisera sitt engagemang, säger Lars Niska.

Relaterat innehåll