Rektor lyfter vikten av pauser i undervisningen – lokalt inflytande på central nivå!

4 december 2012

Många undrar hur det går till när kåren påverkar och hur länken mellan det lokala och centrala fungerar. Detta sker på många olika sätt och vi försöker alltid påverka där vi kan. Här är ett aktuellt exempel från den gångna veckan.

I somras skickade Uppsala studentkårs presidium en skrivelse till rektor Eva Åkesson efter initiativ från jämlikhetsansvarig på kåren. Den handlade om vikten av pauser i undervisningen, vilket är något som det dessvärre inte alltid ges möjlighet till. Studenterna ska erbjudas en god studiemiljö, vilket åsidosätts när pauser inte ges. Detta är någonting som kan drabba studenter med osynliga funktionshinder extra hårt.

Under hösten hördes ingenting kring skrivelsen från universitetet. Denna tystnad uppmärksammades av kårens arbetsmiljöansvarige studiebevakare på samhällsvetenskapliga sektionen och skrivelsen fördes åter upp på agendan på Studentsamverkan – ett forum där Uppsala studentkår, Kuratorskonventet och Farmacevtiska studentkåren träffar universitetets ledning och lyfter frågorna som ska diskuteras.

Under diskussionen på Studentsamverkan poängterade rektor vikten av pauser i undervisningen, och hon bloggade även om frågan för att uppmärksamma den. En aspekt som också togs med var att det är av stor vikt att lyfta frågan om pauser i undervisning i kursvärderingar, om det inte har fungerat. Studentavdelningen har också lovat att lägga större vikt på detta i utbildningen av universitetets personal.

Det här är ett av många exempel på hur det kan gå till när Uppsala studentkår påverkar för bättre villkor, för universitetets alla studenter.

Vi är oerhört stolta över allt det arbete Uppsala studentkårs engagerade gör varje dag - från det lokala till det centrala!

Relaterat innehåll