Utlysning av bostadsstipendium

11 januari 2019

Uppsala studentkår utlyser härmed Ellen Wedelins bostadsstipendium till medicine studerande som avslutat de första två åren på läkarprogrammet. Sista ansökningsdag är 19 februari 2019.

Stipendiet utgörs av rätten att hyra 2 r o k på Bäverns gränd nr 2 (hyra f n 8440 kr/kvartal) med tillträde 1 april 2019. Berättigad att söka är skötsam medicine studerande som tillhör Uppsala studentkår, har avslutat de första 2 åren på läkarprogrammet, och är i behov av billigare boende. Stipendiat får bo kvar i lägenheten till sex månader efter avklarad examen (normal studietakt).

Sista ansökningsdag är den 19 februari.

Frågor angående stipendiet besvaras av Casper Wahlund på telefon 018-480 31 22.

Ansökningar inlämnas i slutet kuvert märkt ”Stipendiekommittén” till Uppsala studentkårs reception, Övre Slottsgatan 7. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas ansökan.

Ansökningshandlingar, inkl konfidentiell självdeklaration, fås genom receptionen, tel 018-480 31 00, alt elektroniskt 

Relaterat innehåll