Uppsala studentkår utlyser stipendier

24 januari 2019

Sök Uppsala studentkårs just nu utlysta stipendier: 
Gunnar Wennerbergs resestipendium, Syskonen Stranenskys stipendium, Fonden för avhandlingstryck och Pontus Wikners stipendium.

Som medlem av Uppsala studentkår kan du nominera studerande kårmedlem som på ideell basis gjort en insats för Uppsala studentkår till att få stipendiet till Jonas Samzelii minne. 

Sista ansökningsdag/nomineringsdag är den 18 mars 2019.

Uppsala studentkår utlyser härmed följande stipendier:

Gunnar Wennerbergs resestipendium: Ett eller flera stipendier till studerande kårmedlem som i utlandet "önska idka konsthistoriska alt. kompositionstudier eller musikaliska studier av vetenskaplig art" under längre eller kortare tid. Resplan skall bifogas ansökan.

Syskonens Stranenskys stipendium: Ett stipendium till studerande som är i verkligt behov av ekonomiskt understöd samt för ett sedligt och nyktert levnadssätt. Till ansökan skall "konfidentiell självdeklaration" bifogas.

Fonden för avhandlingstryck: Ett eller flera stipendier till doktorand som är i behov av ekonomiskt understöd för utgivande av avhandlingstryck. Till ansökan skall kostnaderna för trycket bifogas. Förtroendeuppdrag som doktorand är meriterande. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs.

Pontus Wikners stipendium: Ett stipendium utgår under tre år till samma innehavare inom de filosofiska läroämnena. Stipendiaten skall ha "ägnat sig åt filosofiens studium" och vunnit någon större grad av självständighet.

Jonas Samzelii minne: Ett eller flera stipendier till studerande som på ideell basis gjort en förtjänstfull insats för Uppsala studentkår eller på annat sätt gjort insatser till medlemmarnas gagn. Stipendium kan inte sökas, utan personer skall nomineras av medlem av Uppsala studentkår. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs för den som nomineras.

Sista ansöknings-/nomineringsdag för samtliga stipendier är den 18 mars 2019.

Frågor angående stipendierna besvaras av Casper Wahlund på telefon 018-480 3122 eller e-post casper.wahlund [at] us.uu.se.

Ansökningar/nomineringar inlämnas i slutet kuvert märkt ”Stipendiekommittén” till Uppsala studentkårs reception, Övre Slottsgatan 7.

Ansökningshandlingar fås genom receptionen, tel 018-480 31 00, alternativt elektroniskt.

For information in English, please contact the reception.

Relaterat innehåll