Stoppa chockhöjningen!

6 februari 2019

Studentbostäderna vid Observatoriet, Ekonomikum, riskerar att drabbas av en kraftig hyreshöjning. Idag skriver Uppsala studentkår tillsammans med de övriga studentkårerna vid Uppsala universitet i Upsala Nya Tidning och kräver att Uppsala universitet stoppar planerna att chockhöja hyrorna.  

För tio år sedan tillkom det 500 studentbostäder vid Observatoriet. Nu hotas dessa bostäder av en kraftig hyreshöjning då Uppsala universitet, som äger marken genom Uppsala Akademiförvaltning, vill tiodubbla markavgifterna för hyresvärdarna Studentstaden och nationsbostadsstiftelserna. Konsekvensen av en sådan kraftig höjning är att hyrorna för studenterna skulle höjas med så mycket som 11 000 kr per år eller ca 920 kr per månad.

- Med tanke på studenternas redan utsatta ekonomiska situation skulle en sådan höjning riskera att många studenter inte kan bo kvar, säger Ludvig Lundgren, ordförande Uppsala studentkår.  

När bostäderna byggdes var det på initiativ av universitetet för att dämpa den allvarliga bostadssituationen för studenter. För att bostadsaktörerna skulle gå med på att bygga bestämdes att den avgift de fick betala för marken var långt under den marknadsmässiga, annars hade inte studenter haft råd att bo i bostäderna.

– Om Uppsala ska fortsätta vara en studentstad som lockar studenter från hela Sverige måste det finnas bostäder med skäliga hyror. Hade universitetet inte haft rabatten på marken hade det aldrig funnits bostäder här från första början. Det vore synd att nu gå i motsatt riktning, säger Ludvig Lundgren.

 

Länk till debattartikeln:

Studenthyror chockhöjs?

Länk till skrivelsen:

Studentkårernas skrivelse till konsistoriet

För mer information kontakta:
Ludvig Lundgren, ordförande, 070-374 21 76

Carolina Engström, politisk sekreterare, 018-480 31 13

Relaterat innehåll