Rektorsvalet: Historisk seger för studenterna!

7 mars 2019

Efter att konsistoriets arbetsgrupp för framtagandet av en ny arbetordning för Uppsala universitet föreslog att framtidens rektorsval ska genomföras med ett historiskt lågt studentmandat, valde Uppsala studentkår att agera mot planerna. Efter att först ha riktat skarp kritik mot förslaget och sedan fört en konstruktiv dialog med universitetet, har nu konsistoriet valt att lyssna på oss. Vårt förslag blev univeristetets arbetsordning. Studentmandatet kvarstår, vilket är en stor seger för oss studenter.

Tillsammans med Kårsamverkan och Doktorandnämnden ställde vi den 14:e september en skrivelse till konsistoriet där våra organisationer riktade skarp kritik mot förslaget. Veckan efter, den 17:e september, publicerade Kårsamverkan, Doktorandnämnden och Kuratorskonventet en artikel på Upsala Nya Tidnings debattsida där vi varnade för konsekvenserna av ett minskat studentinflytande. Samma dag föredrog studentrepresentanterna för våran oro inför rektors ledningsråd. Arbetsgruppen, som bland annat bestod av universitetets styrelseordförande och rektor, valde dock inte att dra tillbaka förslaget innan det skickades ut på remiss inom universitetet. Under remissrundan arbetade samtliga studentkårer aktivt för att våra respektive studentrepresentanter i beslutande universitetsorgan skulle verka för att förslaget stoppades. Tillsammans utformade vi ett eget förslag, som vi befarade skulle godtas även av universitetets kollegium.

Efter att remissrundan var över arbeta arbetgruppen fram ett nytt förslag. Det nya förslaget var i princip identiskt med det som Kårsamverkan och Doktorandnämnden förde fram i sitt gemensamma remissvar. Innebörden för oss studenter är att vi bibehåller våra 18 mandat av 65.

- Det här är en historisk seger för Uppsala universitets studenter. Vi skrev universitetets arbetordning. Tack vare det har vi ett fortsatt starkt studentinflytande, vilket är avgörande för att universitetets utibldning och forskning ska vara av högsta kvalitet, säger Ludvig Lundgren, ordförande för Uppsala studentkår.

För mer information kontakta:
Ludvig Lundgren, ordförande, 070-374 21 76

Carolina Engström, politisk sekreterare, 018-480 31 13

Relaterat innehåll