Nytt Presidium

16 maj 2019

På konstituerande fullmäktige den 15 Maj valdes Johannes Bäck till Kårordförande under verksamhetsåret 19/20 och Mårten Andersson till Vice kårordförande. De tillträder 1 Juli. 

Under onsdagen den 15 Maj hade Uppsala studentkår sitt konstituerande fullmäktige möte, det fullmäktige som inleder verksamhetsåret 19/20. På "konstfum" som det kallas kärleksfullt som väljer man bland annat nytt presidium, ny styrelse samt verksamhetsplan och rambudget. 

Till ny ordförande valdes Johannes Bäck, 24 vintrar, Student i Media- och kommunikationsvetenskap.

Till ny vice ordförande valdes Mårten Andersson, 24 sommrar, Historikerstudent med inriktning mot ekonomisk historia.

Till Styrelsen valdes: Hedda Ottessen, Olivia Nensen, Robin Pelgrom samt 4 representanter från de 4 sektioner som ingår i Uppsala studentkår. 

Både Verksamhetsplan och rambudget röstades igenom i stort enligt förslag från nuvarande kårstyrelse. 

Relaterat innehåll