Doktorander och Mecenatkort VT 2019

21 februari 2019

Är du doktorand på minst 75% och har fått ett Mecenatkort utan SL-logga? 
Are you a PhD student for at least 75% and have received a Mecenat card without the SL-logo? 
Uppdaterad /Updated 2019-02-26

Uppdatering 2019-02-26

En verifieringsfil från Ladok är inskickad till Mecenat och era digitala kort ska därmed vara uppdaterade med SL-loggan (om så inte är fallet, följ instruktionerna nedan).
Observera att ett nytt fysiskt kort inte skickas ut per automatik – maila reception [at] us.uu.se eller beställ själv på Mecenats hemsida.

 

I och med övergången till nya Ladok så får vi just nu inte de uppgifter vi behöver för att beställa rätt Mecenatkort till doktorander.

Vi ber dig därför maila oss ett registreringsintyg från Ladok och säkerställ också att din studieaktivitet som doktorand finns med på intyget.
E-post: reception [at] us.uu.se

För att få SL/UL-rabatt med Mecenatkortet måste studieaktiviteten uppgå till minst 75%.

När vi fått intyget verifieras din studieomfattning till Mecenat och det digitala kortet uppdateras i Mecenats app.
Om du också vill ha ett nytt fysiskt kort utskickat kan du ange det i ditt mail eller själv beställa ett dubblettkort på Mecenats hemsida.

 

Update 2019-02-26

A file from Ladok verifying your study rate has been sent to Mecenat and your digital cards should now be updated with the SL logotype (if that is not the case, follow the instructions below).
Please note that a new physical card will not be sent automatically – e-mail reception [at] us.uu.se or order yourself at the Mecenat website.

 

We have problems getting proper information from Ladok right now.

Please e-mail us a certificate of registration from the Ladok system. And please make sure that your study activity as a PhD student is included in the certificate.
E-mail: reception [at] us.uu.se

To get the SL/UL discounts with the Mecenat card you must have a registered study activity of at least 75%.

When we have received the certificate, your study rate will be verified to Mecenat and the digital card updated in the Mecenat app. 
If you also want a new physical card you can let us know in your e-mail or order it yourself at the Mecenat website.

Relaterat innehåll