Välkomna till panelsamtal: Studenternas psykosociala arbetsmiljö vid Uppsala universitet

23 januari 2018

Förra verksamhetsåret genomförde vi på Uppsala studentkår en enkätundersökning vid Uppsala universitet där vi frågade studenterna om deras psykosociala hälsa. Resultatet sammanställdes till en rapport som vi lanserade under en presskonferens den 12 december. Nu bjuder vi in samtliga studenter vid Uppsala universitet och andra intressenter att närvara under ett panelsamtal, som en del av fortsättningsarbetet med studenternas arbetsmiljö.

Vi har bjudit in representanter från kommunen, regionen, universitetet och studenterna att medverka i panelsamtalet.  

– Vi vill givetvis att så många som möjligt kommer till panelsamtalet och kan vara med och ställa viktiga frågor i slutet, direkt till paneldeltagarna, säger Ann-Catrin Wells, vice ordförande för Uppsala studentkår och själv en av paneldeltagarna.

Frågor som kommer att tas upp i panelsamtalet är bland annat hur de olika aktörerna arbetar med psykosociala frågor i dagsläget, hur arbetet kommer att se ut i framtiden, och hur de samverkar i psykosociala frågor med andra aktörer i Uppsala. Utöver det kommer paneldeltagarna även att diskutera kortsiktiga såväl som långsiktiga åtgärder. 

 

Panelsamtalet äger rum den 25 januari, klockan 16.00 - 18.00.
Plats är Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, hörsal Eva Netzelius.

Alla är varmt välkomna!

 

Deltagare i panelsamtalet:
Ann-Catrin Wells,
vice ordförande, Uppsala studentkår

Eva Söderman,
enhetschef för Enheten för studenthälsa,
Uppsala universitet

Fredrik Ahlstedt (M),
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Malena Ranch (MP),
ordförande i vårdstyrelsen, Region Uppsala

Stellan Sandler,
Vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci,
Uppsala universitet

Relaterat innehåll