Uppsala studentkårs nya ledning vald

23 maj 2018

21 maj höll kåren konstituerande fullmäktige och efter sammanträdet stod det klart att Uppsala universitets studenter (UUS) och Allians för kåren (AFK) kommer att leda arbetet nästa verksamhetsår. 

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Ludvig Lundgren, som är 21 år gammal, kommer från Stockholm och studerar till jurist.

Till vice ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Joel Cevey Tärnholm, som är 23 år gammal, kommer från Linköping och studerar till beteendevetare.

Två centrala frågor som det nya presidiet vill arbeta extra med är den psykiska ohälsan bland studenter, och Uppsala studentkårs organisationsutveckling.

Den nya styrelsen består av elva ledamöter, med presidiet inräknat. De nya ledamöterna, utöver presidiet, är från UUS (fyra mandat), AFK (tre mandat) och två partiobundna.

Den nya styrelsen tillträder 1 juli i år.

 

För ytterligare information, kontakta:
Sovran Martet, politisk sekreterare
Telefon: 018-480 31 13

 


På bilden ovan syns till vänster Ludvig Lundgren (nyvald ordförande) och till höger Joel Cevey Tärnholm (nyvald vice ordförande)

 

Relaterat innehåll