UPPSALA KOMMUNS POLITISKA PLATTFORM IGNORERAR STUDENTER

14 november 2018

När kommunen förra veckan släppte sin politiska plattform med tio mål för kommande mandatperiod blev det uppenbart att kommunen har valt att bortprioritera studenterna. Plattformen innehåller flera bra mål och förslag på åtgärder som kommer få Uppsala att växa och utvecklas som stad, men fokuset på studenter lyser med sin frånvaro.

Det är förvånande eftersom Uppsala trots allt är en av Sveriges största studentstäder och åtminstone 10 procent av stadens befolkning är studenter. Vad som ofta glöms bort av politiker är att studenter är en utsatt grupp; de har låg inkomst, ofta osäker bostadssituation och lever med en ständig stress och krav på att prestera. Enligt en rapport som Uppsala studentkår släppte i fjol led 42 procent av Uppsalas studenter av oro och ängslan varje vecka. Det hade därför varit mer än önskvärt att kommunen tydligare fokuserat på studentfrågor.

Allt som rör studenters tillvaro har inte kommunen möjlighet att påverka. Gällande utbyggnad av studentbostäder, bättre cykelbanor samt fler förskolor nära campus för att underlätta för studenter med barn så kan kommunen dock i högsta grad inverka. Under vissa punkter nämns frågor som är relevanta för studenter i omsvepande ordalag, bland annat att fler studentbostäder ska byggas. Men det är inte tillräckligt, studenters situation behöver omnämnas i en egen punkt med konkreta förslag för att inte falla mellan stolarna under den kommande mandatperioden.

Relaterat innehåll