Studentbokhandeln avvecklas

30 oktober 2018

Efter att kårstyrelsen den 14:e oktober 2018 enades om att Studentbokahandeln ska avvecklas, har bokhandelns styrelse fattat ett sådant beslut. Med anledning av detta har en avveckling av bokhandeln påbörjats.

Studentbokhandeln AB har bedrivits sedan 1963 i syfte att erhålla kurslitteratur för studenterna vid Uppsala universitet. Uppsala studentkår är bolagets majoritetsägare och har således en avgörande röst i frågor som rör bokhandelns framtid. Under de senaste åren har efterfrågan på böcker hos bokhandeln minskat vilket har inneburit att företaget har försatts i en svår ekonomisk situation. Uppsala Studentkårs styrelses bedömning är att studenternas efterfrågan på kurslitteratur från bokhandeln är för låg för att bolaget ska vända den negativa trenden. Med anledning av detta har kårstyrelsen till bokhandelns styrelse framfört sin avsikt att bokhandeln ska avvecklas med omedelbar verkan. Avvecklingen har påbörjats.

- Det är ett mycket tråkigt beslut som, sett till sitautionen, är helt nödvändigt. Bokhandeln har under mer än ett halvsekel erbjudit tillgänglig och billig kurslitteratur till våra studenter. Den ekonomiska sitautionen blev till slut ohållbar och därför valde vi som ägare att ta ansvar för sitautionen och avveckla verksamheten, kommenterar Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren.

På studentkårens fullmäktige den 13:e november kommer ledamöterna fatta ett formellt beslut om att aktiebolaget ska avvecklas.

Frågor hänvisas till Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren, som nås på 070-374 21 76 eller ordf [at] us.uu.se.

/Uppsala studentkårs styrelse

2018-10-30

Relaterat innehåll