Referat från februarifullmäktige 2018-02-05

27 februari 2018

Hej kära läsare! Under varje kårfullmäktige väljs en person som får i uppdrag att skriva ett referat om mötets händelser i stora drag. Till februarifullmäktige valdes Hanna Rikardsdotter, från kårpartiet Uppsala universitets studenter (UUS), till referatskrivare.  

2018 års första fullmäktige ägde rum måndagen den 5 februari och inleddes med att dagordningen stuvades om då det som många ansåg vara de viktigaste punkterna skulle hinna avhandlas. Dessutom konstaterade fullmäktiges ordförande att kårens stadga är ett bra dokument som vi bör följa, och där kan jag inte annat än hålla med!

Under en interpellation startades en diskussion om vem i fullmäktige som egentligen varit där längst. Det konstaterades ganska snabbt att Gustav Sundell från UUS har den titeln.

En av sakerna som stod ut ikväll var att när sektionerna skulle föredra sina PM så gick de upp tillsammans i samlad trupp istället för en och en som annars. Sam-seks Sarah Ericsson uppmanade alla att ta hand om varandra nu när många av oss är trötta och i slutpspurten på verksamhetsåret.

Kvällens största punkt var styrelsens förslag. Först diskuterades styrelsens förslag att se över en höjning av medlemsavgiften. Ludvig Lundgren från AFK invände med att avgiften redan nyligen höjts och på bara det år han själv varit här i Uppsala skulle det innebära en höjning två gånger, vilket ger en risk för att det kan börja uppfattas som en vana att avgiften höjs varje år, även om så ej är tanken. Styrelsen menar att pengar måste in nu och att dessa pengar som höjningen genererar skulle öronmärkas till att värva och engagera fler medlemmar, vilket också behvös.

Sedan kom the main event. Ändringar/omprioriteringar i verksamhetsplanen samt nedläggningen av OK. För den som missat vad OK (organisationskommittén) är förklarade Ergo det i sin artikel från februari-fullmäktige. Kort sagt kan sägas att styrelsen veckan innan valt att lägga ned OK efter att enbart ett möte hunnit hållas och detta hade inte tagits emot särskilt väl, speciellt då många upplevde att det var för att de partier som är representerade i styrelsen hamnade i minoritet mot sektionerna och övriga partier under OK-mötet. Det förklarades att så inte var fallet utan att styrelsen valt att omprioritera vissa saker i verksamhetsplanen och dessa omprioriteringar riskerade att kunna stoppas av OK i ett senare skede. Kårordförande Max Stenberg erkände att kommunikationen kring nedläggningen varit dålig och bad om ursäkt för detta. Därefter följde en längre debatt, och kårpresidiet konstaterade att en grupp för samtliga partier och sektioner är bra att ha, även fast man precis valt att lägga ner just den gruppen. UUS fick dessutom en pik från S-studenters Jakob Stone om att partiet har sektionsrepresentanter som inte tydligt visade vilken stol de satt på när de talade, trots att det under OK-mötet visats ganska tydligt att sektionerna och partiet UUS var överens i frågan om sektionernas inflytande i kåren.

Något som också stack ut under kvällen var att en internationell student klev fram och sade att det är VÄLDIGT olyckligt att styrelsen inte längre tänker prioritera internationella studenter då man som internationell student redan har ingenting att säga till om i kåren, trots att var fjärde student är en internationell sådan. Flera exempel på hur internationella studenter blir exkluderade i både utbildningar samt kårarbetet togs upp, förmodligen exempel som de flesta i rummet inte hade koll på, mig undertecknad.

Många gånger påpekades att vi måste prata snabbare och mer koncist för att hinna klart under kvällen. Undertecknad undrar hur många minuter som egentligen gick åt bara på att upplysa människor om att prata snabbare? Tyvärr räknade nog ingen på det.

Februarifullmäktige hann ändå avklaras under en och samma kväll och alla kände sig nog rätt så trötta och lite mörbultade när mötet var över.

Relaterat innehåll