Referat från Decemberfullmäktige 2017-12-12

10 januari 2018

Hej kära läsare! Under varje kårfullmäktige väljs en person som får i uppdrag att skriva ett referat om mötets händelser i stora drag. Referatskrivare för decemberfullmäktige var Magnus Jansson, från kårpartiet Uppsala universitets studenter.

Det kunde inledningsvis konstateras att allt inte riktigt var som vanligt detta fullmäktige. Båda ordförandena hade nämligen förhinder. Istället hade man kallat in Leo Pierini, en gammal veteran från stenåldern (2013), för att göra comeback längst fram i salen.

Mötets sakliga innehåll inleddes med att vice ordförande Ann-Catrin Wells – ensam, på grund av sjukdom – föredrog styrelsens PM. Hon konstaterade att ESMeralda går som tåget och att även Sexdagarna gått bra, trots delvis bristande marknadsföring. Frågor väcktes kring att styrelsen syntes ha motsatt sig att SFS skulle ha psykisk ohälsa som fokusfråga i tre år, vilket rimmat illa med Uppsala studentkårs arbete kring området på sista tiden. Det visade sig dock att man snarare velat fokusera på ett smalare ämne inom området, vilket rätade ut en del frågetecken. I samband med detta fördes också en kortare debatt om individualismens roll i den ökande psykiska ohälsan, med en ideologisk klang som inte är helt okaraktäristisk för fullmäktige.

Vad gäller sektionerna så verkade det – utifrån vad som sades av de sektioner som skickat in PM – som att det händer en hel del (glädjande nog!). Sektion LÄRA lärde oss också att det kommit något som heter ULF-avtalet, som är en rip-off på läkarnas motsvarande avtal ALF. Referatskrivaren uppskattar såväl humorn i akronymerna som vad avtalet står för (praktik). Alla sammanhang borde ha fler backronymer.

Därefter diskuterades ifall kåren ska anordna en jubileumsfest (kåren fyller ju 170 om ett och ett halvt år) eller inte. Tradition och festglädje vägdes mot kostnader. Planen är att de senare ska uppgå till netto noll genom kuvertpris och donationer.

Ett antal personer valdes till diverse poster. Både ordinarie platser och suppleantplatserna blev fyllda i stiftelserna UBBO och Studenten, båda med fastighetsanknytning. Som vanligt var det dock mindre hårt tryck på platserna i valutskottet, vilket föranledde viss ångest hos valberedningen. (Till dig som läser detta: valutskottet är ett BETALT uppdrag. Mejla valberedning [at] us.uu.se eller fum.ordf [at] us.uu.se för att anmäla ditt intresse redan idag.)

Dessutom diskuterades studentrepresentanters roll som representanter för kåren, sektionernas relation till fullmäktige samt kårens förhållning till dess egen reservfond.

För en gångs skull slutade sedan fullmäktige i någorlunda god tid, nämligen 19.40. Halleluja, sade referatskrivaren (och troligen en del andra i rummet) för sig själv. 

Relaterat innehåll