Pressmeddelande: Uppsala studentkår släpper två rapporter om normkritisk granskning av kurslitteratur

12 mars 2018

Med hjälp av ideellt engagerade studenter har kursböcker inom avtalsrätt och grundläggande statistik granskats och sammanfattats till rapporter. Resultatet i rapporterna visar att kurslitteraturen i högre utsträckning refererar till manliga forskare, och att beskrivningar av män och kvinnor baseras på förlegade stereotyper.

Under hösten 2017 har två rapporter utarbetats. Den ena rapporten, författad av Olivia Granström Öhman och Siri Stjernfeldt, granskade kurslitteratur på juristprogrammet i kursen Avtalsrätt. Den andra rapporten granskade en metodbok från kursen Grundläggande statistik, och skrevs av Emma Blomqvist och Sanna Neumann.

Gemensamt för båda rapporterna var en ojämn fördelning av utrymmet i kurslitteraturen för män och kvinnor. I kursboken om avtalsrätt framkom dessutom ett problematiskt språkbruk kring funktionalitet, och granskningen av litteraturen för grundläggande statistik visade att många exempel för statistiska metoder beskrivs utifrån förlegade stereotypa bilder av män och kvinnors beteende.

Inför släppen av rapporterna har Uppsala studentkår och studenterna som granskat kurslitteraturen varit i dialog med respektive institution för att diskutera rapporternas innehåll.

- Vi uppskattar att institutionerna är öppna för dialog, vilket visar på ett välkomnande av studentinflytande. Samtidigt kan vi se att det finns mycket kvar att göra när det kommer till diskussioner kring normer inom den akademiska miljön. Vi uppmuntrar universitetet att ta tillvara på den kunskap om jämlikhetsfrågor som faktiskt finns hos studenterna själva, säger Shade Amao, jämlikhetsansvarig för Uppsala studentkår.

Båda rapporterna finns att läsa på Uppsala studentkårs hemsida.

Relaterat innehåll