Månaden som gått! - December

19 januari 2018

Under december månad har det varit fullt upp här på kåren. Läs vidare om du vill veta vad kåren har haft för sig. 

Den 12 december anordnade vi på kåren en presskonferens dit vi bjöd in lokal och regional media. På presskonferensen lanserade vi vår rapport om ”Studenternas psykosociala arbetsmiljö vid Uppsala universitetet”. (Klicka på denna mening för att komma till rapporten).   

Vi har varit ute på campus och samlat åsikter från studenter inför kommun-, region- och riksdagsvalet 2018.  Målet har varit att samla in så många åsikter som möjligt om vilka frågor studenterna är intresserade av och vill att vi på kåren ska arbeta med. Studenterna ombads att svara på en enkät där de kunde välja mellan ett antal frågor, och även skriva dit egna ifall de upplevde att någon fråga saknades.  

På fullmäktige i december diskuterades ifall Uppsala studentkår skulle anordna en jubileumsbal på slottet för att fira kårens 170-årsdag.

Vi arrangerade luciafirande på kårhuset med glögg, pepparkakor och lussekatter. Både rektor och prorektor förgyllde vår Lucia-fika med sin närvaro; vi fick också äran att lyssna på stand-in luciakören från Studentföreningen Etnograferna som stämde upp i sång. Luciafriandet är ett årligt återkommande evenemang och alla studenter är alltid välkomna.

Varje år bjuds ordförande och vice ordförande från Uppsala studentkår till att sitta med på nobellunch. Det är ett lunchtillfälle där de träffar alla nobelpristagare på slottet. Där äter de gott och minglar.

I mitten av december var det HKK, vilket står för Högtidskuratorskonventet och är ett tillfälle då universitetet tackar avgående kuratorer från nationerna samt kårernas presidium.

Avslutningsvis för december kan vi nämna att kåren hade en gemensam julmiddag där vi avslutade höstenterminen tillsamman. Vi hoppas givetvis att våra läsare och studenter hade ett bra avslut på det förra året. Tack för oss!   

Relaterat innehåll