Kårvalet 2018

15 januari 2018

Under vårterminen är det dags för val till Uppsala studentkårs fullmäktige.

Valet inleds den 7 april 12:00, och avslutas 20:00 den 21 april. Rösträtt har alla medlemmar i Uppsala studentkår som har betalat sin medlemsavgift för vårterminen 2018 senast den 31 mars. Röstningen sker under valdagarna på hemsidan http://www.karvalet.nu, där den röstberättigade kan rösta på parti och kandidat efter att ha identifierat sig med sitt personnummer och den valkod som återfinns på studentlegitimationen.

För de föreningar som vill registreras som parti måste ansökan om registrering vara valutskottet tillhanda senast den 1 februari. I denna ansökan ska föreningens namn och förkortning framgå, liksom partiombudets namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. För helt nya kårpartier krävs även en förteckning över minst tjugofem (25) medlemmar i Uppsala studentkår som uttryckligen stödjer registreringen, samt personnummer och kontaktuppgifter till dessa, medan det för de partier som redan nu finns representerade i kårfullmäktige räcker med ett justerat protokoll där det framgår att partiet beslutat om att ansöka om registrering.

Därefter är det dags att registrera kandidatlista. Detta görs senast den 1 mars, och av listan ska framgå alla kandidaters namn, personnummer, telefonnummer, e-postadresser och studietitlar, samt hur partiet har rangordnat dessa kandidater. Kandidatlistan ska även innehålla samtliga kandidaters signaturer, för att försäkra om att alla kandidater gett sitt medgivande att bli upptagna på listan. Valbara är de som finns upptagna på ett registrerat partis kandidatlista, samt betalat sin medlemsavgift i Uppsala studentkår för vårterminen 2018 senast den 1 mars.

Registreringsansökan, kandidatlistor samt övriga frågor till valutskottet kan skickas elektroniskt till val [at] us.uu.se (), eller läggas i valutskottets postfack i Kårhuset på Övre slottsgatan 7. 

Relaterat innehåll