Uppsala studentkår utlyser stipendier

21 september 2017

Sök Uppsala studentkårs just nu utlysta stipendier: 
Studentkårens stipendium och Ivar Hallbergs stipendium.

Som medlem av Uppsala studentkår kan du nominera studerande kårmedlem som på ideell basis gjort en insats för Uppsala studentkår till att få stipendiet till Jonas Samzelii minne. 

Sista ansökningsdag/nomineringsdag är den 19 oktober 2017.

Uppsala studentkår utlyser härmed följande stipendier:

Studentkårens stipendium: Tilldelas studerande vid Uppsala universitet som är i verkligt behov av ekonomisk hjälp. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs.

Ivar Hallbergs stipendium: Tilldelas synnerligen begåvad studerande vid Uppsala universitet utan avseende på studieinriktning. Bland lika meriterade ges företräde åt sökande som tillhör Göteborgs nation.

Jonas Samzelii minne: Ett eller flera stipendier till studerande som på ideell basis gjort en förtjänstfull insats för Uppsala studentkår eller på annat sätt gjort insatser till medlemmarnas gagn. Stipendium kan inte sökas, utan personer skall nomineras av medlem av Uppsala studentkår. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs för den som nomineras.

Sista ansöknings-/nomineringsdag för samtliga stipendier är den 19 oktober 2017.

Frågor angående stipendierna besvaras av Casper Wahlund på telefon 018-480 3122 eller e-post casper.wahlund [at] us.uu.se.

Ansökningar/nomineringar inlämnas i slutet kuvert märkt ”Stipendiekommittén” till Uppsala studentkårs reception, Övre Slottsgatan 7.

Ansökningshandlingar fås genom receptionen, tel 018-480 31 00, alternativt elektroniskt.

For information in English, please contact the reception.

Relaterat innehåll