Referat från februarifullmäktige 170207

8 februari 2017

Tisdagen den 7 februari hölls februarifullmäktige. Referatskrivare för sammanträdet är Sten Storgärds.

Efter en solig februaridag hade mörkret åter fallit över Blåsenhus när Eva Netzelius-salen fylldes med gräddan av Uppsalas studentkårspolitiker. 28 kårfullmäktigeledamöter var närvarande när klockan slagit 17 ak och mötet inleddes. 

Daniel Simmons och Karin Ottander från kårstyrelsens presidium berättade för fullmäktige berättelsen om vad sig i kåren tilldragit sedan senaste fullmäktige och meddelade att kårens förhållande till främmande kårer var gott och att styrelsen förbliver fullmäktige städse välbevågen.

Två interpellationer avhandlades, båda signerade VSF. Detta föranledde debatt om officepaketet som erbjuds alla studenter och studentbostädernas i höghusen i Flogstas framtid. Den tredje stora frågan vid februarifum var ett förslag från UUS om att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 41 till 33. Förslaget bordlades och kommer att behandlas längre fram och åsikterna i sakfrågan går isär.

De sista stora frågorna var kårens medlemsavgift. Dels medlemmarnas avgift till kåren men också kårens avgift till SFS. Uppsala studentkår som medlem i SFS lär behöva betala ännu mer i avgift framgent och S-studenters Max Stenberg föreslog att de enskilda medlemmarnas avgift till kåren bör höjas från 55 kr till 60 kr. Även detta förslag bordlades och frågan om kåren bör minska eller öka generellt lär alltså bli stora kårpolitiska frågor inför kårvalet senare i vår.

Slutligen förrättades personval, dels en post i kårens styrelse och dels en delegation till SFS fullmäktigemöte i Linköping. Mötet kunde avslutas kl 19.42 och alla närvarande fick åter gå ut i februarikylan.

Av Sten Storgärds (AfK)

Relaterat innehåll