PRESSMEDDELANDE: Uppsala studentkårs nya ledning vald

24 maj 2017

Igår hölls Uppsala studentkårs konstituerande fullmäktige och efter detta står det klart att det är S-studenter, FI-studenter och VSF (Vänsterns studentförbund) som kommer vara de som leder Uppsala studentkårs arbete under verksamhetsåret 2017/2018.

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Max Stenberg. Max Stenberg är 23 år gammal, kommer från Karlstad och studerar till jurist.

Till vice ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Ann-Catrin Wells. Ann-Catrin Wells är 28 år gammal, kommer från Lund och studerar masterprogrammet i kulturgeografi.

Den nya styrelsen består av, med presidiet inräknat, 11 ledamöter. De nya ledamöterna, utöver presidiet, är från S-studenter (3 mandat), FI-studenter (4 mandat) och VSF (2 mandat).

Den nya styrelsen tillträder 1 juli i år.

För ytterligare information, kontakta:

Josefin Kärf, politisk sekreterare
Telefon: 018-480 31 13

 

På bilden ovan syns till vänster Ann Catrin Wells (vice ordförande) och till höger Max Stenberg (ordförande)

Relaterat innehåll