PRESSMEDDELANDE: Uppsala studentkår vill se krafttag för studenters psykiska hälsa

9 juni 2017

En av fyra studerande i åldrarna 16-29 år upplever nedsatt psykiskt välbefinnande till skillnad från yrkesarbetande i samma ålder, där siffran ligger tio procentenheter lägre. Idag debatterar Uppsala studentkårs vice ordförande Karin Ottander och styrelseledamot Frida Gunnarsson i en debattartikel i Upsala Nya Tidning (UNT) för betydelsen av att arbetet med studenters psykiska hälsa måste prioriteras.

Siffrorna från Folkhälsoinstitutet visar tydligt att studenter kräver ett särskilt fokus. Det görs i dagsläget långt från tillräckligt för att motverka studenters psykiska ohälsa. Det krävs både satsningar på vård och behandling av de studenter som utvecklat psykisk ohälsa samtidigt som det krävs ett utbrett preventionsarbete.

– Vi hoppas att vi genom debattartikeln kan sätta bollen i rullning och uppmärksamma den psykiska ohälsan bland studenter som ett problem. Studenter är en stor och viktig grupp och det är viktigt att grunden kan börja läggas för ett omfattande förändringsarbete, menar Frida Gunnarsson, ledamot i Uppsala studentkårs styrelse.

I debattartikeln framför Uppsala studentkår att Uppsala universitets ledning bör ta ett krafttag för arbetet med psykisk ohälsa genom att avsätta resurser, öka ersättningen till Enheten för studenthälsa och att det bör upprättas ett forum där studenters psykiska hälsa ska stå i centrum.

– Vi anser att det är väldigt viktigt att det upprättas en välfungerande dialog mellan studentkårerna, Region Uppsala, Enheten för studenthälsa vid Uppsala universitet och Uppsala universitets ledning. Gränsdragningen mellan parternas uppdrag och ansvar måste tydliggöras och vi vill även se en ökad samverkan mellan dessa, säger Karin Ottander, vice ordförande för Uppsala studentkår.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Ottander, Vice ordförande, Uppsala studentkår

Telefon: 018-480 31 02 alt. 0761-09 80 02

Frida Gunnarsson, styrelseledamot, Uppsala studentkår
Telefon: 0707- 74 78 52

Länk till artikel: http://unt.se/asikt/debatt/studenter-mar-daligt-4675344.aspx

Relaterat innehåll