PRESSMEDDELANDE: Uppsala studentkår kritiska till Heimstadens planer att slopa 2000 studentbostäder

31 januari 2017

Uppsala studentkår har med stor oro följt utvecklingen kring studentbostäderna på Sernanders väg, kända som Flogsta höghus. Hyrorna har höjts utan förklaring och de boende har klagat på dålig information och svårigheter att nå hyresvärden Heimstaden. I en rad uttalanden i Ergo har Heimstaden nyligen uttryckt planer att omvandla de 2 000 studentbostäder i området till vanliga bostäder till följd av sabotage och hot riktat mot deras kontor.

Uppsala studentkår påminner om det självklara att sabotage utfört av ett fåtal individer inte är skäl till att ta bort 2 000 studentbostäder. Uppsala studentkår vill även kritisera att information om hyreshöjningarna enbart skickats ut på svenska när många av de boende i Flogsta höghus är internationella studenter som inte kan förutsättas förstå svenska.

– Att Heimstaden hotar med omvandling är orimligt och får oss att undra om de verkligen vill vara en seriös aktör på Uppsalas bostadsmarknad. Självklart tar vi avstånd från all form av sabotage, hot eller vandalism, men det är viktigt att komma ihåg att detta är enskilda individer som inte på något sätt kan ses som representativa för de som bor i Flogsta höghus eller för studenter överlag. Otydliga uttalanden från Heimstaden skapar en ytterligare osäkerhet som inte behövs i ett Uppsala med brist på studentbostäder eller i hyresgästernas redan stressiga vardag, säger Jakob Stone, styrelseledamot i Uppsala studentkår.

Uppsala studentkår har genom 7 krav-kampanjen varit pådrivande för att det ska byggas nya studentbostäder och bostadssituationen för studenter i Uppsala har sett en försiktig positiv utveckling på senare år. Men staden är fortfarande rödlistad i SFS årliga bostadsrapport och en omvandling av Flogsta höghus skulle vara ett hårt slag mot hela Uppsala som studentstad.

– Med tanke på bostadssituationen för studenter i Uppsala är Heimstadens hot att omvandla studentboenden till vanliga lägenheter mycket allvarligt och vi ser att det riskerar att skada studentstaden Uppsala. Vi är starkt kritiska till detta och uppmanar Heimstaden att inse sitt ansvar som bostadsaktör i Uppsala i att bevara detta område som studentbostäder. Vare sig dagens eller morgondagens studenter har tid eller råd med att leva i ovisshet om vad som händer med 2 000 studentbostäder, säger Daniel Simmons, ordförande för Uppsala studentkår.

Uppsala studentkår kommer fortsätta att bevaka situationen och att föra en dialog med Uppsala universitet och HUS för att säkerställa rimliga villkor och trygghet för de boende i Flogsta höghus.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Simmons, ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01

Jakob Stone, styrelseledamot, Uppsala studentkår
Telefon: 0704 -​ 91 85 77

Relaterat innehåll