Pressmeddelande: Johannes Anyuru erhåller Gustaf Fröding-stipendiet

17 oktober 2017

Nu på fredag, den 20:e oktober, kommer Uppsala studentkår att dela ut Gustaf Fröding-stipendiet i anslutning till Stadsbibliotekets författarsamtal med Johannes Anyuru.

Stipendiet har sitt ursprung ur den fond som Uppsalas studenter startade för att trygga Gustaf Frödings ålderdom, som sedan gjordes om till ett litterärt stipendium i Frödings ära och nu delas ut vart tredje år. Stipendiet uppgår den här gången till ungefär 150 000 kr.

- Med sitt levande och nydanande språk utforskar Johannes Anyuru angelägna ämnen som främlingskap och rotlöshet, förlust och kärlek. För detta har han kallats bard, storslagen vardagsskildrare, en verklig poet. Han har också varit nominerad två gånger tidigare så det är väldigt roligt att Uppsalas studenter röstade fram honom den här gången, säger Max Stenberg Ordförande för Uppsala studentkår

 

Stipendiaten väljs efter att en jury, som utsetts av Uppsala studentkår, tar fram tre kandidater vilka medlemmarna i Uppsala studentkår sedan får rösta på. De andra två kandidaterna som juryn lade fram till omröstningen var Karolina Ramqvist och Kristina Sandberg.

Relaterat innehåll