"Månaden som gått" - Mars

3 april 2017

Ännu en månad har passerat på Uppsala studentkår. Vad har hänt på Uppsala studentkår under mars? Här har du ett axplock!

Ny version av “Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor”: Den 7 mars undertecknade rektor den nya versionen av det dokument som påvisar hur studenternas arbetsvillkor ska se ut vid Uppsala universitet, vilket börjar gälla 1 juli 2017. Den nya versionen är mer omfattande än den tidigare versionen och förtydligar ytterligare viktiga aspekter för att studenter ska få en god arbetsmiljö. Dokumentet har alltid varit bindande, men i den nya versionen står svart på vitt att riktlinjerna är bindande och beslutade av rektor, vilket Uppsala studentkår hoppas kommer leda till att riktlinjerna får ännu mer tyngd än tidigare. Det nya dokumentet innehåller bland annat riktlinjerna att schemalagd undervisning ska ha regelbundna pauser, att studenternas bedömningsprocess ska vara transparent, att studenterna ska informeras om hur bedömningen görs och att studenten ska beredas möjlighet att av examinator få förklaring till varför ett visst betyg givits. Läs det nya dokumentet här.

Tillträdesutredningen publicerades: Den 15 mars publicerades Tillträdesutredningen, en utredning som gjorts i uppdrag från regeringen. Utredningen innehåller en mängd olika förslag som ska bidra till att rekryteringen till de svenska universiteten och högskolorna breddas. Ett förslag är att meritpoängen från gymnasiet ska avskaffas, att högskoleprovet ska få en nedre åldersgräns på 19 år och att resultatet från högskoleprovets två delar ska kunna vägas på olika sätt beroende på utbildningens karaktär och inriktning. Uppsala studentkår publicerade ett pressmeddelande i samband med publikationen, där Uppsala studentkår ställde sig positiva till de förslag som utredningen gav. Du kan läsa pressmeddelandet här och Tillträdesutredningen i sin helhet här.

Träff med Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister: Vice ordförande Karin Ottander och Jakob Stone, styrelseledamot, träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhall och lyfte vikten av att ge studenter möjlighet att bli sjukskrivna på deltid.

Enkät om feedback: Uppsala studentkår har skickat ut en digital enkät med fokus på feedback och återkoppling. Detta gjordes för att utreda hur pass mycket feedback och återkoppling som studenter får under sina studier och hela 359 studenter (!) tog sig tiden att fylla i enkäten. Nu börjar arbetet med den skrivelse som Uppsala studentkår kommer att skicka in till Uppsala universitet där frågan om studenters upplevelser och åsikter om den feedback de får kommer att lyftas.

Uppdrag att söka till hösten: Uppsala studentkår har nu publicerat några av de uppdrag som är möjlighet att söka till hösten; verksamhetsledare för Kondoma mera! och flera uppdrag som studiebevakare på de olika sektionerna. Är du sugen på att söka? Hitta mer information om uppdragen under “lediga uppdrag” som du hittar här!

Relaterat innehåll