"Månaden som gått" - Maj

1 juni 2017

Sommaren närmar sig med stormsteg då ytterligare en månad passerat på Uppsala studentkår. Uppsala studentkår presenterar därmed, terminens sista, "Månaden som gått"!

Norredadag: Anställda och arvoderade på Uppsala studentkår lade en dag i första veckan av maj på att göra fint ute på Norreda torp, bland annat genom att kratta bort löv. Torpet ligger vid Funbo utanför Uppsala och består av flera olika stugor. Norreda torp går att hyra, mer information om de olika husen som finns tillgängliga och priser hittar du här. Priserna är även rabatterade om majoriteten av hyresgästerna är medlemmar i Uppsala studentkår.

SFS-fullmäktige i Linköping: 12-14 maj höll SFS (Sveriges förenade studentkårer) sitt fullmäktigemöte i Linköping. Uppsala studentkårs delegation av representanter var på plats.

Konstituerande fullmäktige: Den 23 maj hölls konstituerande fullmäktige, där de som fått mandat i fullmäktige efter kårvalet i april godkände kårvalet, spikade rambudget och tillsatte en mängd förtroendeuppdrag. En ny styrelse klubbades genom, bestående av ledamöter från FI-studenter, VSF och S-studenter. Dessutom valdes ny ordförande och vice ordförande; Max Stenberg (S-studenter) och Ann-Catrin Wells (obunden).

Remiss om tillträdesutredningen: Uppsala studentkår besvarade en internremiss om Tillträdesutredningen, en utredning som gjorts i uppdrag av regeringen för att utreda hur fler kan få tillgång till högre studier. Läs Uppsala studentkårs kommentar här. 

Ny handlingsplan för lika villkor: Den 23 maj undertecknade rektor den nya handlingsplanen för lika villkorsarbetet vid Uppsala universitet. Handlingsplanen innehåller en mängd åtgärder som ska förbättra arbetet med lika villkor vid Uppsala universitet. Uppsala studentkår har varit aktiva i processen med att dels ha studentrepresentanter med i arbetsgruppen samt med att besvara en remiss om utformandet.

Doktorspromotion: Den 24 maj var det doktorspromotion. I ett soligt Uppsala gick kanonsaluten i timmar utanför Universitetshuset. Uppsala studentkårs presidium var såklart med och representerade Uppsala studentkår!

Hållbart engagemang: en sista utbildning om hållbart engagemang hölls för engagerade och föreningsaktiva i Faculty club på ekonomikum. Utbildningen behandlade stress, rollbeskrivningar, föreningskultur och konflikthantering.

Relaterat innehåll