"Månaden som gått" - April

2 maj 2017

Nu går vi mot ljusare och varmare tider, samtidigt som ännu en månad passerat på Uppsala studentkår. Vad har då hänt på Uppsala studentkår under april? Här har du svaret!

Råbiffen: Den fjärde april anordnades terminens Råbiff, en sittning som Uppsala studentkår anordnar för att tacka nationerna för att de bildade Uppsala studentkår. Denna gång var festen på GH-nation.

Filmvisning med kårföreningen LärSam: Uppsala studentkår besökte en av våra kårföreningar, LärSam, som är en förening för samhällslärarstudenter som hade filmvisning på ÖG nation. Vill du veta mer om våra kårföreningar? Du hittar våra sektionsanknutna föreningar under respektive sektion här och de centrala kårföreningarna här. Vill du läsa mer om konceptet kårföreningar kan du klicka här.

Kårvalet: mellan den 7 och 21 april gick kårvalet av stapeln då valfunktionärerna och valutskottet arbetade intensivt under valperioden ute på campus. Slutresultatet av valet blev 12 mandat till Uppsala universitets studenter (UUS), 8 mandat till FI-studenter, 8 mandat till Allians för kåren (AFK), 7 mandat till S-studenter och 6 mandat till Vänsterns studentförbund (VSF). Konstituerande fullmäktige är den 23 maj, då kommer bland annat presidieposter, styrelse och budget klubbas genom. Vill du läsa mer om valresultatet? Läs Ergos artikel om kårvalsresultatet här.

Uppsala studentkårs stipendieutdelning: under april har Uppsala studentkår delat ut stipendier till studenter. Totalt har vi delat ut stipendier till ett värde av nästan 300 000 kronor! Vill du veta mer om stipendier och hur man söker till nästa vår? Information hittar du här.

Remiss om Jämställdhetsintegreringen: Uppsala studentkår besvarade en internremiss om Jämställdhetsintegreringen vid Uppsala universitetet. Förslaget innehåller planer på hur Uppsala universitet ska göras mer jämställt. Läs Uppsala studentkårs svar här.

Valborg: enligt tradition var presidiet med på balkongen på Carolina Rediviva vid mösspåtagningen. Hoppas att ni alla hade en trevlig valborg!

Relaterat innehåll