Inbjudan till presskonferens: Studenternas psykosociala arbetsmiljö vid Uppsala universitet

8 december 2017

Resultaten från Uppsala studentkårs enkätundersökning om studenternas psykosociala arbetsmiljö vid Uppsala universitet har nu färdigställts till en rapport. 

Under verksamhetsåret 2016/17 genomförde vi på Uppsala studentkår en enkätundersökning vid Uppsala universitet där vi ställde frågor om studenternas psykosociala hälsa. 420 studenter medverkade i studien som vi sammanställt till en rapport. Vi bjuder nu in till presskonferens där vi lanserar rapporten och presenterar delar av dess resultat. Vi kommer även att informera om ett planerat panelsamtal i januari, som kommer att handla om studenternas psykosociala hälsa. 

- Nu när vi har sammanställt resultaten från enkäten till en rapport vill vi föra frågan framåt och anordnar därför en presskonferens för att uppmärksamma frågan, samt ett panelsamtal dit vi bjudit in representanter från kommunen, regionen, universitetet och studenterna själva. Med panelsamtalet önskar vi diskutera dagsaktuella frågor om psykisk hälsa i allmänhet, och psykisk hälsa hos studenter i synnerhet, säger Ann-Catrin Wells, vice ordförande för Uppsala studentkår. 

 

Presskonferensen äger rum den 12 december, klockan 11:00.
Plats är Uppsala studentkår, Övre Slottsgatan 7, konferensrum Lauritzen.

Pressen är varmt välkommen!

Relaterat innehåll