Uppsala studentkår i media

31 maj 2016

Uppsala studentkår har den senaste tiden figurerat en hel del i lokal media. Vi sammanställer därför detta inlägg för att snabbt ge en överblick av situationen.

Uppsala studentkår skickade under vecka 21 2016 in en skrivelse till universitetet gällande studenträttsliga förhållanden på ett masterprogram vid medicinska fakulteten som bedrivs via institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP). I skrivelsen aviserade Uppsala studentkår att missförhållandena var av sådan karaktär, och hade pågått under en sådan pass lång period, att en anmälan till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) var på väg att författas.

Samma vecka skickades en anmälan med mer specifika detaljer in till UKÄ.

Därefter har skrivelsen och anmälan fått mycket utrymme i lokal media:
Ergo (2016-05-27) http://ergo.nu/nyheter/20160527-%E2%80%9Dde-har-f%C3%B6rbrukat-sina-chan...
SVT Uppsala (2016-05-27) 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ett-ars-vantan-pa-betyg-institu...
UNT (2016-05-27) http://unt.se/uppland/uppsala/studenter-far-vanta-ett-ar-pa-betyg-anmale...
UNT (2016-05-29) http://unt.se/uppland/uppsala/universitetet-forsoker-tysta-ner-problemen...
UNT (2016-05-30) http://unt.se/uppland/uppsala/nu-svarar-universitetet-pa-studentkarens-k...
SVT Uppsala (2016-05-30) http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/det-har-tagit-for-lang-tid
P4 Uppland (2016-05-30) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6443391

Uppsala studentkår vill att arbetsmiljön och rättssäkerheten för såväl studenter som anställda på institutionen ska bli bättre. För detta tror vi att en genomlysning och granskning bör göras och att detta blir bäst utfört av en extern part; UKÄ. Uppsala studentkår kommer vara UKÄ behjälpliga under ärendets gång. 

Relaterat innehåll