Referat från styrelsemöte 160225

13 april 2016

Referat från styrelsemöte #11 160225

Torsdagen den 25 februari höll Uppsala studentkår sitt elfte styrelsemöte för verksamhetsåret 2015/16 tillika det andra för året. Styrelsen diskuterade projektplanen för SFSFUM och flera propositioner till fullmäktige varav en gällde överklagande av universitetets beslut om ställning som studentkår. Styrelsen diskuterade också den till fullmäktige inkomna motionen från S-studenter. Till sist diskuterade styrelsen även trädfällning vid Norredatorp och inköp till receptionen.

Hela protokollet från mötet finns tillgängligt under dokumentarkivet.

Relaterat innehåll