Referat från majfullmäktige 160503

4 maj 2016

På varje kårfullmäktige väljs en person att skriva referat om mötets händelser i stora drag. Referatskrivare för majfullmäktige är Stefan Golijanin, Allians för kåren.

Fullmäktige var kraftigt försenat då kårfullmäktige inte var beslutsför. Inledande presentationer av styrelsens PM inleddes 17:45. Kårfullmäktige blev beslutsför och mötet förklarades öppnat klockan 18:15. En omarbetad version av propositionen angående stadgeändring av 10.5 om upplösning var uppe för röstning, vilken  skrevs för att Uppsala Studentkår skulle vara i enlighet med högskoleförordningen. Propositionen röstades igenom. Juridiska sektionen upplöstes 18:20. Ordföranden tackade för verksamhetsåret kort därefter, och förklarade mötet avslutat klockan 18:28. Detta bemöttes av ledamöternas applåder.

av Stefan Golijanin, AFK

Relaterat innehåll