Referat från decemberfullmäktige 161212

13 december 2016

Måndagen den 12 december hölls decemberfullmäktige. Referatskrivare för sammanträdet är Andreas Carlsson.

Mötet öppnades en kall kväll den 12 december. Det inleddes med 22 tappra närvarande, varav fullmäktiges ordförande föredömligt hade en jultröja på sig.

Raskt gicks formalia igenom. Karin och Daniel, som utgör kårpresidiet, redogjorde sedan för vad de haft för sig det senaste. Remissvar, arbete med processen kring valet av rektor och påverkan om kommunens bostadskös avgifter bland annat. Det var en del frågor från fullmäktiges ledamöter om styrelsens arbete kring bostadssituationen.

En promemoria från medicinska sektionen hade kommit in som fördrogs av dess ordförande, bland annat har de anordnat en föreläsning om hur HIV-positiva behandlas i samhället och vården.

Sedan var det dags för en mängd val. Bland annat tillsattes personer till kårens tidningsutskott, stipendiekommitté samt valutskott. En mindre diskussion om det var korrekt att bordlägga eller vakantsätta de ovalda posterna i valutskottet utbröt. En ny sekreterare för fullmäktige valdes som var väldigt taggad på formalia. En ny styrelseledamot valdes som var erfaren från andra organisationer. Fem personer valdes till stiftelsen UBBO:s styrelse - UBBO äger fastigheten där kårhuset ligger.

När det vara dags för val till folkuniversitets i Uppsalas styrelse skedde kvällens första och enda val med mentometerknappar. VSF yrkade på att lägga till en punkt om processen kring att en ny rektor ska väljas, för att fullmäktige skulle informeras om det. Det diskuterades om det är lämpligast att kårsamverkan väljer studenternas representanter i rekryteringsgruppen.

Klockan 19.21 avslutades mötet. 

av Andreas Carlsson (UUS)

Relaterat innehåll