Promemoria om alternativa urvalsmetoder

27 maj 2016

Styrelseledamöterna Ebba Riberdahl och Karin Wetterberg har skrivit en kort promemoria om hur alternativt urval till högre utbildning fungerar och hur det kan användas vid Uppsala universitet.

Vid antagning till grundnivå och avancerad nivå på högskolan ska urval göras genom att minst en tredjedel av platserna på utbildning tillsätts genom gymnasiebetyg, minst en tredjedel genom högskoleprov och högst en tredjedel genom särskilt urval. Alternativt urval kan bestå av 1) andra prov än högskoleprovet, 2) kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet eller 3) andra för utbildningen sakliga omständigheter. Det är upp till det enskilda universitetet att besluta om alternativt urval ska användas och hur urvalet ska göras.

Hela promemorian går att läsa här: http://uppsalastudentkar.se/sites/default/files/bifogade/160527_promemor...

Relaterat innehåll