PRESSMEDDELANDE: Uppsala studentkår släpper ny rapport om normkritiskt granskad kurslitteratur

6 december 2016

Idag släpper Uppsala studentkår den tredje rapporten inom projektet Litteraturgranskningen. Granskningen samordnas av Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarig och utförs av arbetsgrupper bestående av ideellt engagerade studenter som granskar sin egen litteratur utifrån normkritiska frågeställningar.

De färdiga granskningarna sammanställs i rapporter som tillgängliggörs på Uppsala studentkårs hemsida och i tryckt form. Litteraturgranskningen är ett projekt som syftar till att skapa en normkritisk diskussion och den långsiktiga ambitionen för projektet är att all kurslitteratur som används vid Uppsala universitet ska granskas.

I den nya rapporten är det är en bok ur kurslitteraturen på samhällsvetarprogrammet som har granskats. De två studenterna, Magda Bertz Wågström och Elsa Österlund, som har genomfört den aktuella granskningen började i slutet av förra terminen och är nu färdiga att presentera sitt resultat. Släppet av rapporten kommer ske via Uppsala studentkårs sociala medier och kommer även lyftas genom Uppsala universitets sociala medier.

- Vi är väldigt stolta över att kunna presentera en ny rapport inom ramen för projektet Litteraturgranskningen. Med tanke på den stundande jämställdhetsintegreringen av Uppsala universitet känns det extra roligt att kunna släppa en rapport just nu då litteraturgranskning är ett ypperligt exempel på hur man kan integrera ett jämlikhetstänk även i undervisningsmaterialet, säger Sofie Annerfalk, jämlikhetsansvarig vid Uppsala studentkår.

För ytterligare information, kontakta:

Sofie Annerfalk, Jämlikhetsansvarig, Uppsala studentkår

Telefon: 018-480 31 62 

Relaterat innehåll