Pressmeddelande: Uppsala studentkår delar ut rapport på kommunfullmäktigemöte

30 maj 2016

Innan måndagens möte delade Uppsala studentkår ut rapporten 7 krav för en bättre studentstad - uppföljning i halvtid till alla kommunfullmäktigeledamöter i Uppsala. Inför kommun och landstingsval 2014 drev Uppsala studentkår kampanjen 7 krav för en bättre studentstad mot lokala politiker. Kraven innefattade bland annat kollektivtrafik, bostäder, att vara student med barn och allas lika tillgång till högre studier. Två år in i mandatperioden följer Uppsala studentkår upp vilka förbättringar som skett.

- Rapporten visar att byggandet av hyresrätter har kommit igång i Uppsala, men kommunens bostadsförmedling, verkar bli en oreda. Man har en av landets högsta köavgifter och en förmedlingsavgift på 1250 kr, samtidigt som man räknar med att få in flera miljoner i intäkter, menar Miranda Cox, vice ordförande Uppsala studentkår.

I rapporten lyfts inte bara bostadsfrågan utan även frågan om tillgång till högre studier. Uppsala kommun är i en process av att omorganisera studie- och yrkesvägledningen efter en intern revision.

- Vi lyfter fram kommunens studie- och yrkesvägledning som ett sätt att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Vi ser positivt på att Uppsala kommun valt att fokusera på segregation som ett överordnat mål under året, och vi fortsätter gärna att vara delaktiga i en sådan process genom mångfaldsprojektet ESMeralda, säger ordförande Caisa Lycken.

7 krav för en bättre studentstad - uppföljning i halvtid kan läsas i sin helhet på Uppsala studentkårs hemsida.

Relaterat innehåll