PRESSMEDDELANDE: Toppstyrning hotar valet av rektor

3 oktober 2016

Idag publicerades en debattartikel i Upsala Nya Tidning där Uppsala studentkår tillsammans med de fem övriga studentkårerna vid Uppsala universitet uttrycker oro över att stundande rektorsval blir toppstyrt från konsistoriet, universitetets styrelse, vilket leder till lidande inflytande för både studenter och lärare.

På sitt sammanträde den 15 september la konsistoriets ordförande fram ett förslag till styrelsen angående utformingen av stundande rektorsprocess. I detta förslag föreslås bland annat att hörandeförsamlingen, bestående av lärare, studenter och representanter från personalorganisationerna, delas upp i två där studenter utgör en separat församling. Vidare föreslås att rekryteringsgruppen ska utses av konsistoriet och endast bestå av ledamöter från konsistoriet. Tidigare var det hörandeförsamlingen som valde rekryteringsgruppen utan krav på tillhörighet i konsistoriet. Förslaget innehåller även en punkt som beskriver att rekryteringsgruppen nu endast behöver föreslå 1 till 2 kandidater, tidigare har det funnits ett krav på flera.

I debattartikeln ställer kårerna fram tre önskemål för att motverka toppstyrning, varav den ena behandlar den bristande transparensen i processen. Enligt nuvarande tidsplan ska konsistoriet besluta om processen på sitt nästa sammanträde den 27 oktober utan att förslaget gått ut på ordentlig remiss till universitetets lokala organ.

– Vi vill uppmärksamma konsistoriet och universitetet om vår syn på denna rektorsprocess och de brister vi ser i förslaget som ligger. Valet av rektor är en fråga som alltid har tillhört alla på universitet. Vi är därför bekymrade över hur detta urholkas genom att processen blir alltmer toppstyrd och att den lokala förankring som tidigare genomsyrat processen försvagas, säger Daniel Simmons, ordförande Uppsala studentkår.

Studentkårernas debattartikel i UNT finns här.

En tidigare artikel om detta från 17 forskare vid Uppsala universitet finns här.

Konsistoriets förslag angående rekrytering av rektor finns här.

Motsvarande PM om rektorsprocessen 2010 finns här.

Uppsala studentkårs pressrum finns här.

Relaterat innehåll