Pressmeddelande: Studentupprop mot betygsskala

23 mars 2016

Uppsala studentkår har idag tillsammans med sexton andra studentkårer skickat in en skrivelse till Utbildningsdepartementet gällande kravet på flergradig betygsskala under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning.

Kravet på en sådan betygsskala infördes 2014 specifikt för lärarutbildningens praktiska moment och har redan mött kritik från lärare, handledare och inte minst studenter. Nu slår alltså studentkårerna larm om att den flergradiga betygsskalan kan ge negativa konsekvenser på lärarutbildningen genom att fokus flyttas från utbildning till betygssättning.

- Vi vill uppmärksamma utbildningsdepartementet på vad vi studenter tycker och att en flergradig betygsskala inte fungerar. Vi vill också uppmana departementet att se över paragrafen i högskoleförordningen där kravet finns och ändra den. Vi anser att beslut om betygsättning och utformning av betygsskalan bör ske på lärosätesnivå, säger Caisa Lycken, ordförande Uppsala studentkår.

Alla studentkårer som företräder lärarstudenter är väl medvetna om problemet och likartade skildringar om oro har rapporteras från norr till söder. Studentkårerna menar att betygsskalan leder till att studenterna tvingas in i en viss mall när utbildningen istället ska handla om att hitta och skapa sin roll som lärare utifrån sig själv och sina förutsättningar.
Inom Uppsala studentkårs sektion Lära, som bevakar lärarstudenters utbildning, har stämningen varit både förvirrad och orolig.

- Det jag och mina medstudenter upplever just nu är att stämningen kring den verksamhetsförlagda utbildningen har förändrats. Numera är det många av oss som går runt och oroar sig för betyget istället för att fokusera på att tillgodogöra sig allt vi lär oss under dessa praktiska moment. Reformen känns väldigt ogenomtänkt och det går ut över både studenter, handledare och examinatorer, säger Tobias Fredriksson, ordförande för sektion Lära.

Hela skrivelsen finns att läsa här.

För ytterligare information, kontakta:
Caisa Lycken, ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01
Tobias Fredriksson, ordförande, sektion Lära
Mail: ordf.lara [at] us.uu.se

Relaterat innehåll