PRESSMEDDELANDE: Studentstadens bostadsbestånd flyttar till Uppsala bostadsförmedling – Uppsala studentkår kritiska till avgifterna

22 november 2016

Idag den 22 november flyttar Studentstadens nästan 4000 studentbostäder till kommunens nya bostadsförmedling. I och med detta blir studentbostäderna avgiftsbelagda. Avgifterna består i en årsavgift på 290 kronor samt en förmedlingsavgift på 1 250 kronor, den senare betalas för varje gång ett nytt kontrakt tecknas.

Uppsala studentkår har länge varit positiva till en gemensam studentbostadskö där samtliga studentbostäder samlas under ett och samma tak. Problemet är dock att den nya bostadsförmedlingen saknar studentperspektiv. Dagens flytt är en av de största förändringarna på studentbostadsmarknaden i Uppsala och Uppsala studentkår riktar kritik mot denna förändring. Detta beror främst på de avgifter som den nya bostadsförmedlingen är belagd med. Förmedlingsavgiften är den avgift som Uppsala studentkår kritiserar mest, som motsvarar en tredjedel av en normal hyra för ett korridorsrum. Om en student flyttar flera gånger under studietiden, vilket är mycket vanligt, kommer studenten vara tvungen att betala denna avgift flera gånger.

- Studenter är en väldigt utsatt grupp rent ekonomiskt och det är orimligt att en heltidsstudent ska behöva jobba vid sidan av studierna för att kunna betala hyran eller för att täcka avgifter, säger Daniel Simmons, ordförande för Uppsala studentkår.

Hittills är det endast Studentstadens bostadsbestånd som kommer gå in i bostadsförmedlingens gemensamma kö, hittills har ingen annan studentbostadskö meddelat att de kommer ansluta sina bostäder till bostadsförmedlingens bestånd. Den främsta skillnaden från och med idag är att kön är belagd med avgifter, samt att du får kötid och möjlighet att söka bostadsförmedlingens övriga bostäder.

- I Uppsala har studentbostadsmarknaden länge varit en djungel där studenterna drabbats av svårigheterna med att navigera sig på studentbostadsmarknaden. Men skapandet av en gemensam studentbostadskö kan inte ske på bekostnad av studenterna genom att sätta en avgiftsvägg på studentbostadsbeståndet. Uppsala kommun kan inte blunda för problematiken kring att en stor del av Uppsalas befolkning består av studenter och att dessa inte kan belastas mer ekonomiskt, menar Daniel Simmons.
 

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Simmons, ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01

Josefin Kärf, politisk sekreterare, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 13

Relaterat innehåll