Pressmeddelande: Lika villkor men på vilka villkor?

8 juni 2016

Uppsala studentkår har under våren samlat in underlag från och fört dialog med de lika villkorsgrupper som finns inom Uppsala universitets olika organ. Granskningen har utgått ifrån hur lika villkorsgruppernas arbete ser ut, vem som får ta ansvar och huruvida det finns tillräckliga medel för att bedriva ett aktivt och proaktivt förbättringsarbete. Nu har granskningen sammanställts till en rapport med titeln ”Lika villkor men på vilka villkor?” som riktar kritik mot ledningen för bristande initiativtagande och otillräckliga ekonomiska tilldelningar.

- Det som blivit tydligt i vår granskning är att olika lika villkorsgrupper har väldigt varierande förutsättningar att utföra sitt arbete beroende på institutions- och fakultetsledningens vilja. Vi ser att både ekonomiska och praktiska förutsättningar skiftar mellan olika områden på universitetet, samtidigt som de centrala stödfunktioner som finns är otillräckliga. Mycket av lika villkorsarbetet utförs därför mer eller mindre ideellt, vilket förstås leder till att diskrimineringsskyddet för studenter blir ojämnt, säger Paul Bengtsson, jämlikhetsansvarig på Uppsala studentkår.  

Uppsala studentkårs rapport tar sin utgångspunkt i de omorganiseringar som gjorts på universitetet. Enheten för lika villkor lades ned som självständig enhet 2014 och uppgick i Enheten för HR-stöd vid personalavdelningen. Förhoppningen var att arbetet med lika villkorsfrågor istället skulle bli mer verksamhetsnära på fakultets- och institutionsnivå. Nu visar rapporten att det inte fått önskad effekt då lokala lika villkorsgrupper ej haft förmåga att behandla frågorna och flera diskrimineringsgrunder har varit osynliga i arbetet.

- Det kan låta positivt när man talar om att man ska jobba med lika villkorsfrågor genomgående i hela organisationen, men det vi har sett är att ansvaret hamnar överallt och ingenstans. Vi vill därför se tydligare riktlinjer för lika villkorsarbetet, och att detta arbete ges meningsfulla resurser, säger Miranda Cox, vice ordförande på Uppsala studentkår.

Hela rapporten går att ladda ned och läsa här: http://uppsalastudentkar.se/sites/default/files/bifogade/lika_villkor_me...

För ytterligare information, kontakta:
Miranda Cox, vice ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 02
Paul Bengtsson, jämlikhetsansvarig, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 62 alt. 0760-82 30 34

Relaterat innehåll