PRESSMEDDELANDE: Akutboendet uppbokat på tre timmar

23 augusti 2016

Bostadsbristen är fortfarande ett stort problem i Uppsala, särskilt i samband med terminsstart. Nu drar terminen snart igång och tusentals studenter anländer i dagarna till Uppsala utan att ha tak över huvudet. Studentboets akutboende som erbjuder akutbäddar till nya studenter fick sina platser uppbokade – på bara tre timmar.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) släpper idag sin årliga bostadsrapport. Där är Uppsala rödlistat även detta år, vilket innebär att det inte går att erbjuda studentbostad till nya studenter under höstterminen. Det krävs ofta mer än 48 månaders kötid för att få studentlägenhet och för att få ett korridorsrum behöver en student ha en kötid på mellan 12 till 36 månader.

– Skillnaden från tidigare år är den nya bostadsförmedlingen där studentbostäderna ska anslutas under hösten. Förmedlingen saknar studentperspektiv eftersom kön på studentbostäder ska förläggas med en årsavgift på 290 kronor och en förmedlingsavgift på 1250 kronor. Avgifterna läggs på en grupp med både ansträngd bostadssituation och ekonomi, säger Daniel Simmons, ordförande vid Uppsala studentkår.
Förutom att tillgängligheten blir begränsad av en avgiftsbelagd kö för studentbostäder behöver också utbudet av studentvänliga bostäder öka i Uppsala.

– Situationen har inte förändrats från tidigare år, bostadsbristen är fortfarande stor och det behöver byggas fler studentvänliga bostäder. Det finns kvar förlegade och försvårande regelverk i kommunen som exempelvis krav på parkeringsplats till nya bostäder. Regelverken behöver förenklas för att öka byggtakten som behöver öka med 300 % årligen om Uppsala studentkårs krav på 4000 hyresrätter till 2018 ska uppfyllas, säger Karin Ottander, vice ordförande för Uppsala studentkår.

Relaterat innehåll