Ledning vald för Uppsala studentkår

10 maj 2016

Igår hölls Uppsala studentkårs konstituerande fullmäktige. På sammanträdet valdes ledningen för kommande verksamhetsår, 2016/2017.

I den nya styrelsen, som består av elva personer, kommer följande partier att ingå: Uppsala universitets studenter (UUS) och S-studenter (S). Tre av de nyvalda ledamöterna har ingen partibeteckning. Precis som föregående verksamhetsår kommer det att finnas en ordförande och en vice ordförande.

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Daniel Simmons (UUS). Daniel är 29 år, kommer från Upplands-Bro, Stockholm, och har en kandidatexamen i freds- och konfliktkunskap och har läst masterprogrammet i freds- och konfliktstudier.

Till vice ordförande valdes Karin Ottander (UUS). Karin är 27 år, kommer från Uppsala och har en kandidatexamen i genusvetenskap och har läst masterprogrammet i samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia.

"Vi ser fram emot ett år där frågan om kårens framtida utformning kommer att stå i fokus samtidigt som man kommer att värna och stärka kårens kärnverksamhet, studiebevakning och studentrepresentation."

 

Övriga ledamöter i styrelsen
Paul Bengtsson S
Jakob Stone S
Tobias Fredriksson, obunden
Frida Gunnarsson, S
Beatrice Schönning, obunden
Sofie Jansson obunden
Andreas Carlsson UUS 
Viktor Nordkvist UUS
Katarina Bungerfeldt S

För ytterligare information kontakta Martin Holmer, politisk sekreterare, på: polsek [at] us.uu.se, 018-480 31 13

- -
På bilden är Karin Ottander och Daniel Simmons.

Relaterat innehåll