Gör din röst hörd! Den 7-21 april är det kårval!

31 mars 2016

Den 7-21 april är det kårval. Då får du som betalat din medlemsavgift i Uppsala studentkår senast den 31 mars rösta fram dina kandidater till kårfullmäktige. 

Datumen för valet är fastslagna i Uppsala studentkårs stadga, andra kapitlet valordning. Valet äger rum mellan den 7 april kl. 12:00 och den 21 april kl. 20:00. Valet är internetbaserat, och du kan när som helst under valperioden rösta genom att gå in på kårvalets hemsida, http://www.karvalet.nu och följa länken till röstningssidan. Du identifierar dig genom att fylla i personnummer och den valkod som finns på kårleget. Därefter får du möjlighet att rösta på något av de fyra partierna, alternativt rösta blankt. Det är även möjligt att personrösta på någon av de kandidater som nominerats av partierna. De olika partiernas kandidatlistor finns på kårvalets hemsida samt i receptionen på Uppsala studentkår. På kårvalets hemsida finns även information om partierna som deltar i valet.

Under valperioden kommer det även att finnas en fast valstation i receptionen hos Uppsala studentkår, Övre slottsgatan 7 samt mobila valstationer på olika campusområden. Här finns våra valfunktionärer som kan ge dig mer information om valet och röstningsprocessen.

Partierna som ställer upp i kårvalet 2016 är:

  • Allians för kåren

  • S-studenter

  • Uppsala universitets studenter

  • Vänsterns studentförbund

Ta din chans att påverka kårens arbete under det kommande året. Rösta i kårvalet!
 

Uppsala studentkårs valutskott 2016:

Jonas Lårdh

Magnus Jansson

Mattias Wikström

Jonatan Bodin

 

Relaterat innehåll