Det är stipendietider!

21 april 2016

Förutom kårens egna stipendier vars ansökningsdagar redan passerat så är nu många av vårens stipendier utlysta (och andra redan utdelade)!

Flera nationer har utlyst stipendier på sina hemsidor:

Stockholms:
http://stockholms.se/nyheter/utlysning-av-stipendier-ur-jonas-nordensons-minnesfond/

Uplands:
http://media.wix.com/ugd/93a969_27cc406059424cdf8dadcbd5f4b02646.pdf

Norrlands:
http://www.norrlandsnation.se/stipendier/

Göteborgs:
http://goteborgsnation.se/utlysning-av-stipendier-2/

Snerikes:
http://snerikes.se/2016/stipendieutlysningar/

Kalmar:
http://kalmarnation.se/stipendier

Värmlands:
http://varmlandsnation.se/verksamhet/stipendier/

 

Här finns även stipendier som nationerna utlyser tillsammans med Uppsala universitet, men för tillfället utlyses inga. Men håll sidan under uppsikt om ni vill söka stipendier vid något annat tillfälle!

http://www.uu.se/hittastipendier

 

Andra stipendier:

KTH:s stipendium Promisepriset:
Priset är ett stipendium för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.
Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2016.

http://intra.ict.kth.se/inbjudningar-och-utlysningar/promisepriset-2016-1.643195

Relaterat innehåll