Studentombudet informerar

29 april 2014

Studentombudet finns till för dig som studerar om du har frågor eller om det har uppstått problem med din utbildning eller studiesituation i övrigt. Studentombudet svarar på frågor om vilka regler och riktlinjer som gäller vid universitetet och ger råd och hjälp att lösa problem som har uppstått med lärare och institutionspersonal.

 - Jag har läser ett kandidatprogram och fick nyss veta att det inte kommer framgå av examensbeviset att jag har läst ett program, utan att det bara kommer stå ”fil. kand” och de kurser jag har läst. Jag tycker inte att det är okej, när jag faktiskt läst ett program att det inte kommer att stå.
Frågan om vad som ska stå i examensbeviset regleras i examensordningen för Uppsala universitet och där framgår det att det bara är vissa yrkesprogram, som jurist, läkare, apotekare och ett antal till samt examen med någon inriktning inom ekonomi eller statsvetenskap som huvudämne där det står något annat på examensbeviset än fil. kand. Det är så reglerna ser ut just nu även om man såklart kan tycka att det är dåligt.

- Går det att tillgodoräkna yrkeserfarenhet inom ett yrke som VFU/praktik inom ett yrkesprogram? Till exempel att tillgodoräkna att ha jobbat som lärare som VFU inom lärarprogrammet?
Det är olika från program till program till program och från kurs till kurs vad som gäller för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller praktik, så det går egentligen inte att säga något generellt. Det är i alla fall ofta så att kursmålen för VFU-delarna är så specifika att det kan vara väldigt svårt att får tillgodoräkna yrkeserfarenhet.

- Vad gäller om man lämnar in en inlämningsuppgift efter deadline, hur lång tid har examinatorn på sig att rätta uppgiften i så fall?
Det ska framgå av kursinformationen vad som gäller om man lämnar in en inlämningsuppgift efter sista inlämningstid. En inlämningsuppgift ska dock alltid rättas absolut senast inom 25 dagar efter nästa ordinarie deadline för samma uppgift, vilket i och för sig ofta är en hel termin senare.

- Hur sent innan kursstart får detaljschema och kursupplägg komma upp?
Den regel som finns om schemaläggning och information kring detta säger att det ska finnas ett översiktligt schema med alla examinerande moment och obligatorisk undervisning senast fem veckor innan kursstart. Ett fullständigt schema ska finnas senast en vecka före kursstart.

- Finns det några riktlinjer om hur mycket kurslitteratur får kosta för en kurs?
Det finns ingen regel om hur mycket litteraturen får kosta, men det brukar nästan alltid gå att ha en dialog med lärarna om den frågan och lösa den på något sätt, tex med kompendier eller låneexemplar. Som ett tips brukar man också kunna få till bra lösningar genom att låna litteraturen, eller genom att i någon form skaffa litteraturen gemensamt i klassen.

- Hur mycket av undervisningen får vara obligatorisk på en kurs?
Det finns inga regler om hur mycket av undervisningen som får vara obligatorisk. Den regel som finns är att den sammanlagda studietakten inte ska vara mer än 40 timmar i veckan, alltså inräknat både undervisning och egna studier. Det bästa tipset här är också att försöka ha en dialog med lärarna om vad som blir ett rimligt upplägg. Det bör alltid finnas en anledning och en motivering till att ett visst moment är obligatoriskt.

Kom dessutom ihåg att du som student har rätt att säga ifrån när du anser att något är problematiskt eller har gått fel till under din utbildning. Universitetet har styrdokument och policys som är till för att följas, kontakta studentombudet för att få veta vad du har rätt till i just de frågor där du behöver hjälp och stöd!

Relaterat innehåll