Referat från kårens styrelsemöte 2014-06-12

13 juni 2014

Referat från kårens styrelsemöte 2014-06-12

Torsdagen den 12 juni höll Uppsala studentkårs styrelse sitt allra sista möte för verksamhetsåret 2013/2014. Styrelsen tillsatte alla studiebevakarposter till samtliga sektioner inför nästa verksamhetsår, på nomineringar från sektionerna. Mötet beslutade även att tillsätta kårinformatörer inför höstterminen som ska hjälpa till vid inskrivningarna. Den avgående styrelsen beslutade även att lägga fram en proposition på nästa fullmäktigesammanträde om ett nytt kårvalssystem. Övriga ärenden som behandlades var personalärenden bland annat tillsattes en ny koordinator för ESMeralda, skapandet av en styrgrupp för studentboet.se och utvärdering av styrelsearbetet.

 

Den avgående styrelsen med sekreterare tackar för det gångna verksamhetsåret.

 

 

 

 

Relaterat innehåll