Referat från kårens styrelsemöte 2014-05-03

13 maj 2014

Referat från kårens styrelsemöte 2014-05-03

Lördagen den 2014-05-03 höll Uppsala studentkårs styrelse sitt artonde möte för verksamhetsåret. Det var mötet innan Uppsala studentkårs fullmäktigesammanträde och i vanlig ordning behandlade styrelsen propositioner och motioner. Styrelsen kommer bland annat att lägga fram en propostion om fördelningsmodell av sektionsmedel och ett nytt reglemente för doktorandnämden som tagits fram av doktorandnämden. Även en rambudget för verksamhetsåret 2014/2015 kommer att läggas fram. Styrelsen tillsatte även en arbetsgrupp för bearbetning av remissvaren rörande ett nytt kårvalssystem och diskuterade medlemsregistret Melos. 

 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2014-05-22.

 

 

Har du frågor om styrelsens arbete? Kontakta styrelsens ständige sekreterare Linda Wirström på sekr [at] us.uu.se.

 

Relaterat innehåll