Panelsamtal. Tema: stress

5 mars 2014

Uppsala studentkår arrangerar ett panelsamtal med temat stress i samband med att vi släpper rapporten "Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet".

Rapportsläpp: Presentation och panelsamtal om stress I samband med att Uppsala studentkår publicerar rapporten ”Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet” hålls en presentation och efterföljande panelsamtal. Syftet är att belysa att en stor andel studenter upplever att psykisk ohälsa och stress är ett hinder för studierna och lyfta upp detta till diskussion.

När: 6 mars kl. 15.30 – 17.30.

Var: Bertil Hammer, Blåsenhus.

Vi inleder med en presentation av arbetsmiljörapporten av vice ordförande för Uppsala studentkår, Alexandra Abde. Sedan följer en föreläsning från Åke Pålshammar, univ. lektor i psykologi, kring vad som händer i hjärnan vid stress och hur detta påverkar individen ifråga. Efter paus tar panelsamtal vid och diskussionen öppnas upp för hela auditoriet.

Panelsamtalet hålls med utgångspunkt i dessa frågor:
- Vad beror stressen hos studenter på?
- Vad kan göras från universitetens sida för att minska stressen för studenter?
- Hur kan det arbetas systematiskt för att minska stressnivån för studenter?
- Vad blir konsekvensen om detta inte arbetas med?
- Hur får vi studenter medvetna om de resurser som finns att tillgå?

Moderator:
Åke Pålshammar, universitetslektor vid psykologiska institutionen

Paneldeltagare:
Eva Söderman, Enhetschef för studie och karriärvägledningen Uppsala universitet
Elisabeth Nilsson, Studenthälsan
Alexandra Abde, vice ordförande Uppsala studentkår
Maria Björk, doktor i idé- och lärdomshistoria Uppsala universitet

Inbjudna är prefekter, dekaner, intendenter, studie- och karriärvägledare vid universitetet samt studerandeskyddsombud och studentrepresentanter från Uppsala studentkår. Utöver det är alla intresserade välkomna!

Vi ses!

Relaterat innehåll